• Huvudpartners

Tisdag Tis 8 September Sep
Tisdag Tis 15 September Sep
Tisdag Tis 22 September Sep
Onsdag Ons 23 September Sep
Tisdag Tis 8 Juni Jun
Tisdag Tis 15 Juni Jun
Tisdag Tis 22 Juni Jun
Torsdag Tor 1 Juli Jul
Tisdag Tis 6 Juli Jul
Torsdag Tor 8 Juli Jul
Tisdag Tis 20 Juli Jul
Torsdag Tor 22 Juli Jul
Torsdag Tor 29 Juli Jul
Tisdag Tis 3 Augusti Aug
Tisdag Tis 10 Augusti Aug
Tisdag Tis 17 Augusti Aug
Tisdag Tis 24 Augusti Aug
Tisdag Tis 31 Augusti Aug
Torsdag Tor 2 September Sep
Tisdag Tis 7 September Sep

Alla som gillar speedway i Motala!

20 juli 2020 20:26
Alla som gillar speedway i Motala!


Som ni alla känner till så har säsongen 2020 blivit speciell på grund av rådande Covid-19 pandemi med alla regler och restriktioner. För Piraterna innebär det här, som för alla Speedwayklubbar, en stor osäkerhet och en ansträngd ekonomi.

Det har varit några tuffa och turbulenta år för Piraterna vilket medfört ett hårt jobb med ett omfattande förändringsarbete för att radikalt sänka kostnaderna kombinerat med att intensifiera arbetet med olika marknadsaktiviteter för att stärka intäkterna från sponsorer.

Förändringsarbetet har varit framgångsrikt, vilket gjorde att Piraterna stod väl rustade inför säsongen 2020.

Den förändrade situationen i och med Covid-19 pandemin och en uppskjuten seriestart innebar dock en stor osäkerhet och en ansträngd ekonomi.

Piraterna har därför genomfört ett omfattande besparingsprogram inkluderande uppsägning och permittering av personal samt en halvering av förarersättningarna jämfört med förra året

Inför valet att helt ställa in säsongen 2020 eller köra med de restriktioner som råder valde Piraterna med hänsyn till sponsorer, förare och supportrar att köra årets serie.

Piraternas ekonomi bygger helt på publikintäkter och sponsring från företag vilket medför att med rådande restriktioner skulle entrébiljetterna behöva kosta närmare 5 000 SEK för att ekonomin ska gå ihop.

Piraterna har därför, som de flesta andra klubbar, av ekonomiska skäl valt att köra helt utan publik och till fullo utnyttja våra restauranger med förhoppningen att ett fortsatt stöd från våra sponsorer skall räcka för att få ekonomi till att genomföra säsongen.

Vi har full förståelse för den besvikelse vi noterar från våra supportrar och beklagar att vi inte har något annat alternativ än att köra utan publik om vi ska kunna genomföra serien.

Vi följer självfallet utvecklingen och om begränsningen av antal åskådare ändras och möjliggöra att vi kan köra med publik kommer vi ändra vårt beslut.

Styrelsen för Piraterna